اهمیت آموزش و توسعه منابع انسانی

 

امروزه نیروی کار بیش از هر زمانی نیازمند دانش روز و اطلاعات جدید است و در نتیجه شیوه قدیمی “من می دانم “یا “ گفتند” دیگر کارایی لازم را ندارد و مدیران فروش و فروشندگانی موفق ترند که خواهان یافتن و آموختن چیزی متفاوت در کار خود هستند و شر کت ها نیز در پی فروشندگانی هستند که کارشان نتیجه بخش و اطلاعات آنها به روز باشد تا بتوانند در جذب اعتماد مشتریان مجموعه موثر تر قدم بردارند.

آموزش فرآیندی راه گشا و کاملاً کاربردی برای مدیران و  فروشندگانی است که به کار خود اهمیت می دهند و در تلاش اند حس خود باوری و خود ارزشی را در خود تقویت کنند.

باور ما این است: زمانی که شما برای فروشنده کارآمد و مؤثر شدن تلاش می کنید مطمئناً آنچه در این راه کسب کرده‌اید را با دیگران سهیم می شوید و ما می خواهیم در آنچه می شوید سهیم باشیم.

 

دکتر محمد مشکی پروری

مدیر منابع انسانی