رازهای موفقیت 1 کسب و کار ایرانی

(یادداشت‌های غلامرضا جامعی کارآفرین و بنیانگذار برند امیران در مورد موفقیت در زندگی و کار)

من در شرایطی ساخت کسب ‌و کاری به نام مجموعه فروشگاه‌های امیران را شروع کردم که شاید خیلی چیزها منطقا نشان می‌داد که نباید در کسب‌ و کارم موفق شوم؛ ولی بر این استدلال‌های به ظاهر منطقی غلبه کردم و نشان دادم که می‌توان منطق خود را پیش برد و به نتیجه رساند، حتی اگر همه چیز به ظاهر علیه شما باشد و از انرژی پیمودن مسیر، تهی‌تان کند. این کتاب، آموزه‌هایی‌ست که از پیمودن این مسیر یاد گرفته‌ام و دوست دارم آن را با هموطنان عزیزم که برایم همه ‌چیز هستند، به اشتراک بگذارم. تلاش کرده‌ام این مجموعه یادداشت‌ها بتوانند الهام‌بخش‌تان در پیمودن مسیر موفقیت و رسیدن به اهداف‌تان در زندگی باشند و امیدوارم مقبول افتد و مطلوبی حاصل کند.