شعبه چهار:
بلوار انقلاب

آدرس شعبه :

بلوار انقلاب، بین اول و دوم غربی

مدیر شعبه :

جناب آقای اوصانلو

مدیر امور اجرایی :

جناب آقای خزایی

تلفن شعبه :

02634315070

خط ویژه :

02191008077 داخلی 501