شعبه یک :
بلوار انقلاب

آدرس شعبه :

کرج، بلوار انقلاب، بین اول و دوم غربی

مدیر شعبه :

جناب آقای اصانلو

مدیر امور اجرایی :

جناب آقای خزایی – زینالی نساز

تلفن شعبه :

02634315070

خط ویژه :

02191008077 داخلی 501