شعبه ده :
فردیس

آدرس شعبه :

فردیس، فلکه پنجم، جنب سینما

مدیر شعبه :

جناب آقای طالبی

مدیر امور اجرایی :

جناب آقای طولابی

تلفن شعبه :

02636560091

خط ویژه :

02191008077 داخلی 510