شعبه سیزده :
بلوار ارم

آدرس شعبه :

بلوار ارم، سه راه کیانمهر

مدیر شعبه :

جناب عادل اسدی

مدیر امور اجرایی :

جناب آقای محمدی

تلفن شعبه :

026332958636

خط ویژه :

02191008077