مقاله ( تقسیم بندی منابع انسانی سازمان ها )

در بحران های اقتصادی مراقب سندرم کم خونی سازمانی باشید.
سندرم یعنی نشانه بیماری و سازمان ها هم بیماری های مختلفی می توانند داشته باشند. یکی از بیماری هایی که در این شرایط مدیران نیز به آن دامن می زنند سندرم کم خونی سازمانی است؛ یعنی اینکه نیروهای بدرد بخور را کنار می گذارند که در این شرایط یک اشتباه بزرگ است.

منابع انسانی را به چهار دسته می توان تقسیم نمود:

دسته اول: گلدن من ها ( نیروهای طلایی ) ؛ نیروهایی که فراتر از انتظار کار می کنند و بسیار توانمند و عالی هستند. حدود یک درصد از نیروهای سازمان را شامل می شوند.

دسته دوم: سیلورمن ها ( نیروهای نقره ای ) ؛ 6 درصد از نیروهای سازمانی سیلورمن ها هستند. این دسته هم فراتر از انتظار کار می کنند اما نه به اندازه گلدرمن ها.

دسته سوم: برنزمن ها ( نیروهای برنزی ) ؛ حدود 46 درصد نیروهای سازمان برنزمن ها هستند و وظایف خود را خوب انجام می دهند اما نه بیشتر از حد وظایف.

دسته چهارم: وودرمن ها (نیروهای چوبی) ؛ در اکثر سازمان ها چون ارزیابی عملکرد درستی وجود ندارد 47 درصد نیروها در این دسته قرار می گیرند یعنی نیروهایی هستند که اگر از سازمان بیرون روند، شرایط بهتری خواهید داشت.

معمولاً در دوران بحران اقتصادی، گلدرمن ها و سیلورمن ها تمایل بسیاری برای خروج از سازمان را دارند چون در این شرایط خواستگار پیدا می کنند و از طرفی نیروهای چاپلوس و وودرمن ها به سازمان می چسبند و چون مدیران فکر می کنند بایستی هزینه ها را پایین بیاورند، هزینه ها به شکل اشتباهی کاهش می یابد.

اهمیت آموزش و توسعه منابع انسانی

 

امروزه نیروی کار بیش از هر زمانی نیازمند دانش روز و اطلاعات جدید است و در نتیجه شیوه قدیمی “من می دانم “یا “ گفتند” دیگر کارایی لازم را ندارد و مدیران فروش و فروشندگانی موفق ترند که خواهان یافتن و آموختن چیزی متفاوت در کار خود هستند و شر کت ها نیز در پی فروشندگانی هستند که کارشان نتیجه بخش و اطلاعات آنها به روز باشد تا بتوانند در جذب اعتماد مشتریان مجموعه موثر تر قدم بردارند.

آموزش فرآیندی راه گشا و کاملاً کاربردی برای مدیران و  فروشندگانی است که به کار خود اهمیت می دهند و در تلاش اند حس خود باوری و خود ارزشی را در خود تقویت کنند.

باور ما این است: زمانی که شما برای فروشنده کارآمد و مؤثر شدن تلاش می کنید مطمئناً آنچه در این راه کسب کرده‌اید را با دیگران سهیم می شوید و ما می خواهیم در آنچه می شوید سهیم باشیم.

 

دکتر محمد مشکی پروری

مدیر منابع انسانی