شعبه دوازده :
جاده ملارد

آدرس شعبه :

جاده ملارد- بعد از دادگستری- نبش خ مطهری

مدیر شعبه :

جناب آقای حسینی

مدیر امور اجرایی :

جناب آقای سانی خانی

تلفن شعبه :

02165112961

خط ویژه :

02191008077 داخلی 512